Ketenavond ‘acute intoxicaties’

Het aantal patiënten met een acute intoxicatie neemt toe. De behandeling van een patiënt met intoxicatie raakt verschillende delen van de acute zorgketen, van prehospitaal tot hospitaal en van ziekenhuisapotheek tot acute psychiatrie. Daarom komen tijdens deze ketenavond de diverse schakels in de keten aan bod die een rol spelen bij de behandeling van patiënten met acute intoxicatie. Experts lichten toe hoe het beste de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener geboden kan worden. 

 

Voorzitters:

Kelsey van Son en Anne Brants, SEH-artsen, CWZ

 

Programma

18.30 – 19.00 Ontvangst en registratie
19.00 – 19.05 Opening door de voorzitters
19.05 – 19.30

Piraterij op de afdeling

De eerste opvang van een patiënt met acute intoxicatie kan veel van een zorgprofessional vragen. Het is daarom belangrijk om samen met de betrokken zorgverleners snel de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Kelsey van Son vertelt over de PIRATE-procedure die wordt doorlopen zodra een patiënt met intoxicatie wordt gepresenteerd op de SEH. 

Kelsey van Son. SEH-arts, CWZ

19.30 – 19.55

Dromen van heel ver weg

Verschillende middelen hebben verschillende effecten op het lichaam. De symptomen en daarmee corresponderende middelen worden gegroepeerd in toxidromen. Anne Brants vertelt over de verscheidene toxidromen, overlap hiertussen en de behandeling hiervan bij een patiënt met een acute intoxicatie. 

Anne Brants, SEH-arts, CWZ

19.55 – 20.20

Herkennen en ontdekken

Sommige behandelingen of diagnostiek bij intoxicaties vereisen een nauwe samenwerking met de ziekenhuisapotheek. Lutea Gendt vertelt over de speciale apparatuur die wordt gebruikt bij het herkennen van stoffen bij onverklaarbare intoxicaties en welke behandelingen de ziekenhuisapotheker zoal kan bieden. 

Lutea van Gendt, Ziekenhuisapotheker, Gelre Ziekenhuizen

20.20 – 20.45

Erover en eronder

In haar werk als forensisch en psychiatrisch verpleegkundige komt Neomi van Sambeek veel in aanraking met patiënten met een verslaving of acute intoxicatie. Daarnaast is Neomi ook inzetbaar bij de EHBO-post op festivals. Neomi vertelt over de specifieke prehospitale zorg op festivals en wat we daar in de keten van leren.

Neomi van Sambeek, ambulant verpleegkundige IHT/crisisdienst, Pro Persona

20.45 – 21.00 Samenvatting en afsluiting door de voorzitters

 

Doelgroep

Alle acute zorgprofessionals

 

Datum en locatie

10 juni 2024

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door VSR, ABAN, NVBMH, NAPA en V&V.

 

Aanmelden

Schrijf je via dit formulier in voor deze ketenavond.