Ketenavond: Acute zorg voor dak- en thuislozen

Het vraagstuk opvang en zorg voor dak- en thuislozen vormt een steeds groter dilemma in de samenleving. Ook binnen de acute zorg groeit deze groep patiënten. Zorgprofessionals voelen bij de omgang met deze soort patiënt zich onvoldoende kundig. Daarnaast speelt een gevoel van onmacht wanneer zorgprofessionals zonder duidelijke voorgeschiedenis of inzicht in het leven van de patiënt de juiste zorg proberen te leveren.

 

Deze ketenavond beoogt inzicht te krijgen in en het verbeteren van passende zorg voor dak- en thuislozen. Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan het leven op straat vanuit het perspectief van de straatverpleegkundige en ambulance, maar ook aan de behandeling van deze patiënten op een SEH of IC. Deze kennis wordt gedeeld aan de hand van een casus die als rode draad door de avond loopt, met het doel aan het eind van de avond een beter beeld te hebben van hoe er beter en passender zorg kan worden geleverd aan de doelgroep.

 

Voorzitter

Laurens Bisschops, intensivist Radboudumc

 

Programma

18.30 – 19.00 Ontvangst en registratie
19.00 – 19.05 Opening door de voorzitter
19.05 – 19.30

Wat is het leven op straat?

Een profielschets van hoe dak- en thuislozen de dag doorkomen, waar voorzien in de eerste levensbehoeften eerst komt en dan pas gedacht wordt aan (acute) zorg. Een reality check over de hoe, wat en waarom van mensen die op straat terechtkomen en hoe de Buitenzorg te werk gaat. Hoe straatzorgprofessionals hun werk uitvoeren en wat er binnen de huidige richtlijnen van hen te verwachten is.

Wendy Broeren, GGD-verpleegkundige en Straatzuster Buitenzorg

19.30 – 19.55

De zorgvraag op straat: een combinatie van disciplines

Mensen die op straat leven hebben vaak complexe zorgvragen waarbij verschillende aandoeningen een rol spelen bij de slechte toestand waarin zorgprofessionals deze patiënten aantreffen. Straatdokters diagnosticeren vaak op meerdere aandoeningen die behandeld moeten worden, maar stuiten eveneens op weerstand van zowel patiënt als zorginstanties om zorg te krijgen/verlenen.

Erna van der Wielen, Huisarts en Straatdokter Buitenzorg

19.55 – 20.20

Ambulance en dak- en thuislozen

voor de zorg voor dak- en thuislozen op te stellen en afspraken hierover te maken. Hij presenteert waar hij tegenaan loopt bij het contact met deze patiëntengroep en wat er volgens hem al wel kan.

Oscar Francissen, Medisch Adviseur en Achterwacht Ambulance, Veiligheidsregio Gelderland Zuid

20.20 – 20.45

Kwetsbaar op de IC

Door ontbrekende kennis over deze doelgroep bij zorgprofessionals in het ziekenhuis, bijvoorbeeld op de Intensive Care, is het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek een moeizaam proces. Bij binnenkomst is er geen of weinig medische voorgeschiedenis bekend en ook is een sociaal vangnet afwezig. In groeiende mate komen er daarom nu signalen vanuit het ziekenhuis voor handvaten voor zowel de behandeling van en omgang met deze patiëntengroep. Door middel van een casus zal worden toegelicht waar de zorgprofessionals op de IC nu tegenaan lopen bij de behandeling van een dak- of thuisloze.

Nikky Slof, Verpleegkundig Specialist IC, Radboudumc

20.45 – 20.55 Vragenronde
20.55 – 21.00 Samenvatting en afsluiting door de voorzitter

 

Doelgroep

Professionals werkzaam in de gehele acute zorgketen.

 

Datum en locatie

29 januari 2024

Radboudumc Studiecentrum, Geert Grooteplein Noord 21, 6525 EZ Nijmegen, Hippocrateszaal, route 77

 

Accreditatie

De avond is geaccrediteerd door ABAN, V&VN, VSR, NAPA, NVSHV en NVBMH.

 

Aanmelden

Schrijf je via dit formulier in voor deze ketenavond.