Themabijeenkomst ‘Digitale gegevensuitwisseling tussen ambulancediensten en de SEH’

Als zorgverlener op een SEH wil je zo snel mogelijk kunnen beschikken over relevante patiëntinformatie om je zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de komst van een patiënt en er geen kostbare tijd verloren gaat.

Als zorgverlener op de ambulance ben je vaak druk bezig met de zorg voor een patiënt, vooral bij een instabiele patiënt, en ligt de focus niet altijd op het vastleggen en versturen van informatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze processen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten?

 

Aanleiding

In het ROAZ wisselen we in een werkgroep al langere tijd ervaringen uit over de ambulanceberichten die verstuurd kunnen worden van de ambulance naar de SEH. De manier waarop in de ziekenhuizen de ambulanceberichten binnenkomen, worden bekeken en verwerkt, verschilt per ziekenhuis. Ook bij de ambulancediensten is het niet altijd duidelijk welke informatie wanneer wordt vestuurd. Tot nu toe lag de focus in het ROAZ op een technische doorontwikkeling van deze koppeling van informatiesystemen. Steeds meer partijen geven aan ook graag aan de slag te gaan met het verbeteren van de onderliggende werkprocessen.

 

Ambulancedienst Gelderland-Zuid, Ambulancedienst Gelderland-Midden en het Radboudumc hebben met het project ‘Digitaal verbonden in de keten’ onderzocht hoe de werkprocessen bij de ambulancediensten en op de SEH zodanig geoptimaliseerd kunnen worden, dat de meest relevante informatie over de patiënt zo snel mogelijk wordt verstuurd van de ambulance naar de SEH. Dit heeft tot nieuwe werkafspraken geleid.

 

Doel

Tijdens deze interactieve themabijeenkomst gaan we in gesprek over hoe we het proces van digitale gegevensuitwisseling van de ambulance naar de SEH kunnen optimaliseren in de regio.

 

Voorzitter

Evelien van Eeten, SEH-arts, Radboudumc 

 

Programma

18.00 – 18.45

Ontvangst, registratie en diner

Leer collega’s uit de regio kennen en ga in gesprek over het thema.

18.45 – 18.50 Opening door de voorzitter
18.50 – 19.10

Ontwikkelingen in de digitale gegevensuitwisseling

Wat is er tot nu toe al bereikt op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en wat zit er al in de pijplijn voor de toekomst? 

Concha van Rijssel, design innovator Health Innovation Labs, Radboudumc   

19.10 – 19.35

Project Digitaal verbonden in de keten

Hoe kun je zowel bij stabiele als instabiele patiënten zoveel mogelijk informatie zo snel mogelijk doorsturen naar de SEH? En hoe kun je het proces op de SEH zodanig inrichten dat de informatie direct gezien en gebruikt wordt? Evelien en Michael vertellen over hun ervaringen binnen het project. Ze delen de processen die in kaart zijn gebracht, de verbeteringen die ze hebben doorgevoerd en welk resultaat dat heeft opgeleverd.

Evelien van Eeten, SEH-arts Radboudumc en Michael Heijnen, PA en medisch adviseur Ambulancedienst Gelderland-Zuid.

19.35 – 19.50 Pauze
19.50 – 20.10

Het startpunt: overeenkomsten en verschillen in de regio

Weten we van elkaar hoe op dit moment de processen lopen binnen de verschillende SEH’s en de ambulancediensten? Welke telefonische overdracht vindt er wanneer plaats? Wie leest de ambulanceberichten in Ambuview of rechtstreeks in het patiëntendossier? Is eigenlijk wel bekend welke informatie allemaal verstuurd kan worden en wat daarmee wordt gedaan? Met een multidisciplinair panel van collega’s gaan we in gesprek over de overeenkomsten en verschillen in de regio.

Afgevaardigden van de ziekenhuizen Gelderse Vallei, Slingeland, Rivierenland,
Rijnstate en CWZ  en de ambulancediensten Gelderland Zuid en Midden 

20.10 – 20.50

Focusgroepen: op weg naar regionale werkafspraken

Ga met collega’s in de regio zelf aan de slag. Bespreek in groepen op basis van de overeenkomsten en verschillen die uit het panelgesprek komen wat volgens jullie de meerwaarde kan zijn van regionale werkafspraken. Waar moeten die werkafspraken over gaan? En welke afspraken moeten er juist binnen organisaties zelf of tussen ketenpartners onderling worden gemaakt? Wat hebben jullie daarbij nodig van het ROAZ en AZO als ondersteuningsbureau van het ROAZ?

20.50 – 21.00 Afsluiting

 

Doelgroep (max. 50 deelnemers)

Professionals werkzaam in de ambulancezorg of Spoedeisende Hulp.

 

Datum en locatie

6 maart 2024

DROOM! de Aam, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst (Gld)

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij VS, ABAN, NVSHV, NVBMH, NAPA en V&VN.

 

Aanmelden

Schrijf je via dit formulier in voor deze ketenavond.