Help ons zorgen

De druk op de zorg is groot test

Natuurlijk laat je je testen bij coronaklachten. Wat doe jij om de zorg nog meer te helpen? De medewerkers in de zorg vragen jouw hulp. Jouw huisarts, de ambulancedienst, het ziekenhuis, de thuiszorg en de verpleeghuizen hebben je nodig. De druk op de zorg is groot. Dit kun jij doen om de zorg te helpen.

 

 

Met wie krijg je te maken als je corona krijgt?

Stel je krijgt klachten die lijken op de ziekteverschijnselen van corona zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en verlies van reuk en/of smaak. Dan bel je met je eigen huisarts of je laat je testen bij de GGD. Dat kan via telefoonnummer 0800 – 1202 of coronatest.nl.

 

Zodra je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen. Bij een negatieve uitslag heb je geen corona. Bij een positieve uitslag heb je corona. Ga dan in isolatie, dus zonder je ook af van huisgenoten.

 

Laat je eigen huisarts altijd weten dat je corona hebt. Als je toestemming geeft, licht de GGD je huisarts in.

 

Thuis uitzieken

De GGD-medewerker van bron- en contactonderzoek geeft advies. Bij milde klachten blijf je thuis. Bij ernstige klachten neem je contact op met je huisarts. In overleg met je huisarts ga je kijken hoe je het best behandeld kan worden. In de meeste gevallen, kun je thuis uitzieken. Hier vind je informatie over wat je wel en niet kan doen als je ziek thuis zit.

 

Als je in quarantaine moet, laat het dan weten aan je directe omgeving. Durf om hulp te vragen aan bekenden of familie in de buurt. In deze folder vind je meer mogelijkheden.

 

In de gevallen dat je zo ziek bent dat hulp van bekenden of familie niet volstaat, zal de huisarts overleggen met de thuiszorg of wijkverpleging over de zorg die je nodig hebt. Als de zorg te complex is, of als er thuis helemaal geen zorg mogelijk is, dan kan de zorg vaak wel gegeven worden in een zorghotel.

 

Als je al ondersteuning kreeg van de thuiszorg of wijkverpleging, gaat die hulp in de meeste gevallen gewoon door als je corona hebt. Daarbij gelden alle basisregels voor zorg en hygiëne.

 

Opname in ziekenhuis of verpleeghuis

In enkele gevallen vindt de huisarts het verstandig dat je naar het ziekenhuis gaat. Het kan dan zijn, dat je per ambulance wordt vervoerd. Dan kom je als eerste terecht op de Spoedeisende Hulp, de SEH. Daar besluit de arts waar je de zorg krijgt, die je nodig hebt. Het kan zijn dat je toch thuis de beste zorg krijgt (met hulp).

 

De arts kan ook besluiten je door te sturen naar een cohortafdeling van een ziekenhuis of verpleeghuis. Op een cohortafdeling worden patiënten met corona geïsoleerd verpleegd, apart van andere patiënten. Als het ziekenhuis vol ligt, kan het zijn dat je overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis, waar meer ruimte is. Blijk je intensievere zorg nodig te hebben, dan kan de arts beslissen dat je op de Intensive Care (IC) wordt opgenomen.

 

Ontslag uit het ziekenhuis

In de gevallen dat je zo ziek bent dat hulp van bekenden of familie niet volstaat, zal de huisarts overleggen met de thuiszorg of wijkverpleging over de zorg die je nodig hebt. Als de zorg te complex is, of als er thuis helemaal geen zorg mogelijk is, dan kan de zorg vaak wel gegeven worden in een zorghotel.