Acute Zorgregio Oost verwelkomt Marcel Hoff als nieuw hoofd

16 januari 2024

Vanaf 1 maart 2024 start Marcel Hoff als hoofd Acute Zorgregio Oost.

 

Marcel heeft als manager veel ervaring in de regionale gezondheidszorg. Hij heeft lange tijd gewerkt bij GGD Gelderland-Zuid waar hij onder andere manager en regionaal crisiscoördinator was voor de coronabestrijding. Voor de GHOR heeft hij dienst gedaan als directeur publieke gezondheid. Ook heeft hij bij de GGD de rol vervuld van manager Bijzondere Zorg (OGGZ). In die tijd heeft hij deelgenomen aan het tactisch ROAZ en was hij voorzitter van het overleg van GGD-managers in Oost-Nederland, waar intensief mee werd samengewerkt. Vóór zijn werkzaamheden bij de GGD heeft Marcel waardevolle ervaring opgedaan in de GGZ en bij verschillende afdelingen van het Radboudumc, waaronder de cardiologie. Momenteel is hij manager in de VVT bij verpleeghuis De Waalboog in Nijmegen.

 

Marcel: “Met veel plezier en energie wil ik mij gaan inzetten om samen met het team van AZO door te bouwen aan het netwerk voor acute zorg in regio Oost. Er is al veel bereikt maar de ontwikkelingen in de zorg blijven vragen om goede samenwerking en een krachtig netwerk voor acute zorg. In het ROAZ-beeld en -plan, die in het kader van het Integraal Zorgakkoord zijn opgesteld, worden hiervoor de lijnen uitgezet en het zal veel vragen van alle netwerkpartners om deze succesvol te realiseren. Ondersteuning vanuit AZO kan daarbij uiteraard van groot belang zijn: door onderzoek, kennisdeling, goede crisisvoorbereiding en door mogelijk nieuwe taken in het kader van het IZA. Vanuit mijn ervaring en grote betrokkenheid bij de zorg in de regio wil ik daar in de komende jaren als hoofd AZO graag mijn schouders onder zetten.”

 

Marcel wordt ook verantwoordelijk voor het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie GAIN. Hij was als manager bij GGD Gelderland-Zuid o.a. verantwoordelijk voor infectiepreventie en infectieziekte­bestrijding en in die rol was hij ook al betrokken bij de start van GAIN. Marcel: “Ik vind het bijzonder om opnieuw zo bij GAIN betrokken te zijn. Het belang van samenwerking tussen publieke gezond­heidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg en langdurige zorg is onverminderd groot om antimicrobiële resistentie te voorkomen en aan te pakken.“