Digitale gegevensuitwisseling tussen de SEH en ambulancediensten

14 maart 2024

Verslag themabijeenkomst 6 maart 2024

 

Op 6 maart vond de themabijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling tussen de Spoedeisende Hulp (SEH) en ambulancediensten plaats in Droom! De Aam in Elst. Samen met een groep enthousiaste zorgprofessionals ging de voorzitter van de avond, Evelien van Eeten (SEH-arts in het Radboudumc), in gesprek over de uitdagingen en mogelijkheden voor het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling in de regio.

 

Had jij hier ook last van?

 

Digitale gegevensuitwisseling is al langere tijd onderwerp van gesprek bij verschillende werkgroepen binnen het ROAZ. Daarbij lag de focus vooral op hoe gegevens technisch uitgewisseld worden. Tijdens deze themabijeenkomst lag het accent meer bij hoe het proces van digitale gegevensuitwisseling samen met de collega’s verbeterd kan worden. Voor dit doeleinde is door Evelien een werkgroep in het leven geroepen. Evelien opende de avond door te vertellen over een casus die als inspiratie diende voor het opzetten van dit project: ‘digitaal verbonden in de keten’. Deze werkgroep heeft het acute zorgproces van de stabiele patiënt (van ambulance naar SEH) in kaart gebracht. Het inzichtelijk maken van alle actoren die deel uitmaken van dit proces is essentieel om de digitale gegevensuitwisseling in de keten te kunnen verbeteren. Concha van Rijssel, health innovator bij Radboudumc Health Innovation Labs, liet goed zien wie er allemaal bij de casus van Evelien betrokken waren door mensen uit de zaal te laten fungeren als een partij in dit proces. Zo bleken er al zeventien partijen betrokken te zijn bij één enkele casus.

 

Overzicht en inzicht

 

Nadat duidelijk werd hoeveel verschillende mensen deel uitmaken van de zorgketen bij de behandeling van een enkele patiënt, presenteerde Evelien samen met Michael Heijnen (medisch adviseur bij ambulancedienst Gelderland-Zuid) de uitkomsten van het project ‘digitaal verbonden in de keten’. De werkgroep richt zich op het traject dat de stabiele en de instabiele patiënt afleggen door de zorgketen. Deze trajecten zijn de afgelopen tijd in kaart gebracht. Daar waar er verbeterpunten zichtbaar werden die meteen konden worden opgepakt, is dit ook gebeurd. Zo is tijdens het project een digitaal ritformulier (DRF) in gebruik genomen. Het DRF vermindert de administratielast voor ambulance- en SEH personeel en heeft als voordeel dat belangrijke informatie al beschikbaar is vóórdat een patiënt binnenkomt op de SEH. De werkgroep heeft ook uitdagingen geïdentificeerd die op regionaal niveau moeten worden aangepakt, zoals het creëren van draagvlak bij de alle zorgprofessionals die deel uitmaken van deze keten en de verschillen in hoe werkafspraken en technologie bij de verschillende ziekenhuizen worden geïmplementeerd. Evelien en Michael benadrukten het belang van regionale samenwerking om de digitale gegevensuitwerking tussen ambulancediensten en ziekenhuizen te optimaliseren.

 

Bekijk de presentatie van Evelien van Eeten en Michael Heijnen over het project ‘digitaal verbonden in de keten’.

 

Does one size fit all? Can we even create ‘one’ size?

 

De deelnemers werden aan het denken gezet toen hen tijdens een paneldiscussie met afgevaardigden van de verschillende ziekenhuizen en ambulancediensten werd gevraagd om mee te denken over een aantal stellingen. Middels een online vragentool werd de mening van de zaal gepeild waar panelleden vervolgens op konden reageren. De eerste stelling ging over ‘one-size-fits-all?’ of standaardisatie van de werkprocessen rond digitale gegevensuitwisseling bij alle ketenpartners. Een overgroot deel (85%) van de deelnemers was vóór een uniforme digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg met de voorkeur voor een landelijke standaard. De tweede vraag betrof het betrekken van het patiëntperspectief. Hierbij stemde 80% tegen, omdat de opinie van de expert het zwaarst moet wegen, maar wel met inachtneming van het patiëntperspectief. Over de derde en laatste stelling – regionale samenwerking is de sleutel tot succes – was de zaal het unaniem eens. Panelleden spraken hierbij zelfs over een landelijk samenwerkingsverband.

 

Samen sleutelen aan de toekomst

Na de paneldiscussie gingen de deelnemers in groepen aan de slag met een aantal vragen over digitale gegevensuitwisseling tussen de SEH en ambulancediensten. Hieruit zijn uitkomsten, oplossingen en ideeën ontstaan die naderhand nog kort zijn toegelicht. De avond werd afgesloten door Evelien, die iedereen voor een prettige en vruchtbare sessie bedankte.

 

Ook wij bedanken de voorzitter Evelien van Eeten, sprekers, panelleden en deelnemers voor hun bijdrage.