Vernieuwde NHG-standaard Atriumfibrilleren kan huisartsen ondersteunen bij diagnostiek en besluitvorming

25 april 2024

Atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, waarbij de hartslag onregelmatig en meestal te hoog is. Het is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. De prevalentie van atriumfibrilleren zal naar verwachting stijgen door de toenemende levensverwachting en door effectievere opsporing. In het ROAZ-netwerk acute cardiologie wordt gesproken over hoe patiënten met atriumfibrilleren in Acute Zorgregio Oost de juiste zorg op de juiste plaats kunnen krijgen. Het optimaliseren van de ketenzorg bij acuut atriumfibrilleren is ook een van de doelstellingen in het ROAZ-plan. Hier ligt ook een belangrijke rol voor de eerste lijn, omdat patiënten met (acute) ritmeklachten zich vaak als eerste bij de huisarts melden. Om de huisartsen duidelijke richtlijnen te geven bij de diagnostiek en bepaling van het vervolgbeleid bij (een vermoeden van) atriumfibrilleren, is de NHG-stadaard Atriumfibrilleren in november 2023 herzien. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn:

 

  • Bepaal laagdrempelig het hartritme door palpatie van de pols bij oudere patiënten met a-specifieke klachten.
  • Er is voldoende bewijs om bij patiënten met nieuw atriumfibrilleren de voorkeur te geven aan een DOAC.
  • De leeftijdsgrens om patiënten jonger dan 65 jaar te verwijzen en daarboven alleen op indicatie te verwijzen is komen te vervallen.

 

Ontdek hier alles over de nieuwe NHG-standaard Atriumfibrilleren