Projecten

De kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg staan onder druk. Daarom heeft het ROAZ vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) de opdracht gekregen om een plan van aanpak op te stellen voor de acute zorg dat past bij de regionale context. Onderdeel van deze opdracht is het opstellen van een ROAZ-beeld en ROAZ-plan. De belangrijkste thema’s die in het ROAZ-beeld zijn vastgesteld zijn in het ROAZ-plan uitgewerkt tot ROAZ-opgaven.

 

 

Naast de thema’s uit het ROAZ-plan werken we projectmatig aan bredere thema’s die van belang zijn voor de acute zorg en elk op hun eigen manier verbonden zijn met het ROAZ-plan. Het gaat om de projecten Zorgcoördinatie, Inzicht in de capaciteit en Digitale gegevensuitwisseling.

Lieke van den Heuvel

Femke Groenendaal

Astrid Offringa