Digitale gegevensuitwisseling

Project: Digitale gegevensuitwisseling

Doel: Zorgprofessionals in de acute zorgketen beschikken over de juiste, relevante informatie over de patiënt

Betrokken: Ziekenhuizen en ambulancediensten

 

Zorgprofessionals moeten zo snel mogelijk kunnen beschikken over de juiste informatie, zodat een patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kan krijgen. Daarom is het van belang dat ketenpartners digitaal gegevens uit kunnen wisselen. Het digitaal uitwisselen van gegevens stimuleert ook de samenwerking tussen zorgverleners omdat zij over dezelfde gegevens beschikken.

De Richtlijn ‘Gegevensuitwisseling acute zorg’  beschrijft welke berichten in de acute keten van belang zijn. Voor het implementeren van deze berichten en het tot stand brengen van de technische koppelingen tussen systemen worden zorgorganisaties tot medio 2023 ondersteund door het landelijke programma Met Spoed Beschikbaar.

 

Status digitale gegevensuitwisseling in onze regio

Digitale gegevensuitwisseling is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Er zijn in onze regio al veel digitale berichten gerealiseerd:

  • Spoedmelding van de huisartsenposten naar de Meldkamer Arnhem-Nijmegen
  • Triagistverwijzing en -bevestiging van de Meldkamer Arnhem-Nijmegen naar de huisartsenposten
  • Huisartsen- en triagistverwijzing van de huisartsenposten naar de regionale spoedeisende hulpen (SEH’s)
  • Vooraankondiging, interventie & beloop en overdracht van de ambulancediensten Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid naar de SEH’s

 

Ambitie

Onderstaand overzicht toont de regionale ambitie. Individuele initiatieven voor digitale gegevensuitwisseling tussen twee of meerdere ketenpartners zijn hierin niet meegenomen.

 

Ambulanceberichten
Toelichting    Vooraankondiging, interventie & beloop, en overdracht van de ambulancediensten naar de SEH’s. Bericht 8, 9 en 10 uit de richtlijn. Er is een update beschikbaar volgens de nieuwste informatiestandaard 2.4.0 van Nictiz.
Ambitie In onze regio hebben we de ambitie om deze update te realiseren, mede omdat de huidige versie van de koppeling na de zomer van 2023 niet meer ondersteund wordt door Ambulancezorg Nederland.
Aanpak Ieder ziekenhuis pakt dit proces in eigen tempo op. AZO coördineert twee werkgroepen.

  • Werkgroep techniek
    In een werkgroep met ICT-vertegenwoordigers en managers vindt regionale afstemming en uitwisseling over de update van de ambulanceberichten. Het doel is om van elkaar te leren en waar mogelijk het proces te versnellen.
  • Werkgroep procesoptimalisering
    In een werkgroep met managers en SEH-artsen vindt regionale afstemming en uitwisseling plaats over de procesoptimalisering omtrent de ambulanceberichten. Bijvoorbeeld over het tijdig versturen van de berichten door de ambulancezorgprofessionals en over het proces op de SEH.

 

Feedbackbericht
Toelichting   Bericht 12 uit de richtlijn. Feedback met de medische conclusie van de SEH’s naar de ambulancediensten. Landelijk worden deze berichten in drie koploperprojecten geïmplementeerd.
Ambitie Om de kwaliteit van zorg in de keten te optimaliseren willen de ambulancediensten en SEH’s in onze regio graag het feedbackbericht implementeren zodra deze landelijk beschikbaar is.
Aanpak In onze regio volgen we de landelijke ontwikkelingen en sluiten we aan wanneer dat mogelijk is.

 

Lieke van den Heuvel

Maurice Peters