Digitale gegevensuitwisseling

Project: Digitale gegevensuitwisseling

Doel: Zorgprofessionals in de acute zorgketen beschikken over de juiste, relevante informatie over de patiënt

Betrokken: Ziekenhuizen en ambulancediensten

 

Zorgprofessionals moeten zo snel mogelijk kunnen beschikken over de juiste informatie, zodat een patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kan krijgen. Daarom is het van belang dat ketenpartners digitaal gegevens uit kunnen wisselen. Het digitaal uitwisselen van gegevens stimuleert ook de samenwerking tussen zorgverleners omdat zij over dezelfde gegevens beschikken. De Richtlijn ‘Gegevensuitwisseling acute zorg’  beschrijft welke berichten in de acute keten van belang zijn.

 

Status digitale gegevensuitwisseling in onze regio

Digitale gegevensuitwisseling is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Er zijn in onze regio al veel digitale berichten gerealiseerd volgens de nieuwste informatiestandaard 2.4.0. van Nictiz:

 

  • Spoedmelding van de huisartsenposten naar de Meldkamer Arnhem-Nijmegen
  • Triagistverwijzing en -bevestiging van de Meldkamer Arnhem-Nijmegen naar de huisartsenposten
  • Huisartsen- en triagistverwijzing van de huisartsenposten naar de regionale spoedeisende hulpen (SEH’s)
  • Vooraankondiging, interventie & beloop en overdracht van de ambulancediensten Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid naar de SEH’s

 

Toekomstige ontwikkelingen rondom digitale gegevensuitwisseling

Onderstaand overzicht toont de regionale ambitie. Individuele initiatieven voor digitale gegevensuitwisseling tussen twee of meerdere ketenpartners zijn hierin niet meegenomen.

 

  • Regionaal protocol ambulanceberichten
    In een projectgroep met professionals vanuit de SEH en ambulancediensten vindt regionale afstemming en uitwisseling plaats over de procesoptimalisering omtrent de ambulanceberichten. Bijvoorbeeld over het tijdig versturen van de berichten door de ambulancezorgprofessionals en over het proces op de SEH.
  • Feedbackbericht
    Het feedbackbericht is bericht 12 uit de richtlijn en betreft de feedback met de medische conclusie van de SEH’s naar de ambulancediensten. Landelijk worden deze berichten in drie koploperprojecten geïmplementeerd. Om de kwaliteit van zorg in de keten te optimaliseren willen de ambulancediensten en SEH’s in onze regio graag het feedbackbericht implementeren zodra deze landelijk beschikbaar is. In onze regio volgen we de landelijke ontwikkelingen en sluiten we aan wanneer dat mogelijk is.

Lieke van den Heuvel

Maurice Peters