Digitale gegevensuitwisseling

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen is het belangrijk dat patiëntgegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden binnen de keten. Zorgverleners beschikken zo snel over de juiste informatie waardoor zij een patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Het digitaal uitwisselen van gegevens stimuleert ook de samenwerking tussen zorgverleners omdat zij tegelijkertijd dezelfde gegevens kunnen inzien. Bovendien is het minder foutgevoelig als gegevens digitaal in plaats van analoog met een patiënt meereizen.

 

Binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost brengen we in kaart welke initiatieven er lopen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en welke behoeften er zijn. We doen dit om het uitwisselen van gegevens tussen organisaties te stimuleren en te bepalen waar kansen liggen om dit verder op te pakken. Het overzicht van initiatieven updaten we periodiek en bespreken we in het tactisch overleg ziekenhuizen en het tactisch ROAZ. Zo kunnen organisaties van elkaar leren of aanhaken bij initiatieven die bijvoorbeeld in een andere subregio al lopen.

Lieke van den Heuvel