Zorgcoördinatie

De ambulancediensten Gelderland-Midden en -Zuid werkt samen met de huisartsen en GGZ aan een virtuele zorgmeldkamer om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg te bevorderen. Vanuit het ROAZ volgen we de ontwikkelingen en haken aan op kansen voor doorontwikkeling.

Lieke van den Heuvel