Ketenavond: De acute zorg van de toekomst

Binnen nu en 10 jaar is de verwachting dat het aantal acute zorgvragen stijgt en het aantal zorgprofessionals in de acute zorg afneemt (ROAZ-beeld 2023). De acute zorg zal anders georganiseerd moeten worden om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te behouden.

 

Tijdens deze ketenavond laten we zien hoe de acute zorg van de toekomst eruit kan zien. Hoe we een spoedbezoek aan het ziekenhuis kunnen voorkomen, o.a. door samenwerking in de regio’s en innovaties op de ambulance en de huisartsenpost. Hoe we met sneldiagnostiek sneller de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Wat de impact van Artificial Intelligence (AI) op ons werk in de acute zorg is, waar dit wordt toegepast en welke ontwikkelingen verwacht worden.

 

 

Voorzitter

Frank Bosch, internist in Rijnstate en Radboudumc en medisch adviseur Acute Zorgregio Oost

 

Programma

18.30 – 19.00 Ontvangst en registratie
19.00 – 19.05 Welkom door de voorzitter
19.05 – 19.25

Laboratoriumdiagnostiek ondersteund door AI

Hoe snellere en betere diagnostiek de patiënt kan helpen om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te ontvangen en hoe de hele keten van acute zorg hier baat bij heeft.

Door: Paul van Dam, Internist Acute Geneeskunde – MUMC+

19.25 – 19.45

Hoe met big data drukte op de huisartsenpost voorspeld kan worden

Hoe mooi zou het zijn als je de drukte op de huisartsenpost kan voorspellen en daar je bezetting op kunt aanpassen? Big Data gaat in de toekomst een prominente rol spelen bij het toegankelijk en beschikbaar houden van de acute zorg. We leren wat er op dit moment al mogelijk is met Big Data en welke kansen er voor het grijpen liggen.

Door: Erik Wiersma, Chief Information Officer – Onze Huisartsen

19.45 – 20.05

Echografie; hoe deskundig moet je zijn?

Een overzicht wordt gegeven van nieuwe en bestaande handheld apparatuur.

Toelichting op de inzet van Artificiële Intelligentie binnen de echografie:

Waarvoor wordt het al gebruikt? Wat is er nog mogelijk? Hoe deskundig moet je zijn en waarin kan AI het zorgpersoneel ondersteunen om nog beter en sneller een echo te maken?

Door: Douwe Rijpsma – SEH-arts in Rijnstate, en Frank Bosch – Internist in Rijnstate en Radboudumc

20.05 – 20.25

Innovaties ambulancezorg

Meer deskundigheid op de auto: inzet van digitale innovaties en Physician Assistants op de ambulance. Waarvoor worden zij ingezet? Hoe kan digitalisering en/of de inzet van een PA een ziekenhuisbezoek voorkomen? Wat zijn kansen voor de toekomst?

Door: Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

20.25 – 20.55

Meer samenwerking op een spoedplein: feit of fabel

Wat is een spoedplein? Welke spoedzorg wordt verplaatst? Wat betekent dat voor de patiënt, voor ketenpartners? Is een spoedplein in alle ziekenhuizen hetzelfde ingericht? Wat zijn de verschillen? Hoe vindt samenwerking plaats? Wordt sneller de juiste zorg op de juiste plek geleverd? Wordt er minder vaak of juist vaker ingestuurd naar de SEH? Wat kan het betekenen voor de toekomst?

Door: Aart Strang, Internist-intensivist – Rijnstate

20.55 – 21.00 Samenvatting en afsluiting door de voorzitter

 

Doelgroep

Zorgprofessionals en innovators in de acute zorg, met name huisartsenposten, ambulancediensten en ziekenhuizen.

 

Locatie

Auditorium, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

 

Accreditatie

Deze bijeenkomst is geaccrediteerd door ABAN, NVSHV, NVBMH, NAPA en V&VN. Accreditatie is aangevraagd bij VS.

 

Aanmelden

Schrijf je via dit formulier in voor deze ketenavond.