Ketenavond ‘brede ketensamenwerking bij oorlogsslachtoffers (uit Oekraïne)’

Een combinatie van disciplines om grensoverschrijdende zorg te verlenen

 

In de oorlog in Oekraïne was civiel-militaire ketensamenwerking van groot belang bij de overplaatsing en verzorging van oorlogsslachtoffers. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) speelde een sleutelrol bij het coördineren van de zorg voor Oekraïense patiënten en het spreiden van deze patiënten over Nederlandse ziekenhuizen. Deze samenwerking tussen de civiele gezondheidszorg en militaire instanties zorgde voor een efficiënte inzet van medische middelen en expertise, waarbij acute zorgprofessionals een cruciale bijdrage leverden aan het bieden van hoogwaardige medische zorg voor de slachtoffers.

 

 

Nederlandse hulp voor Oekraïne, zoals geïnitieerd door de overheid, heeft niet alleen geleid tot acute medische behandelingen in verschillende ziekenhuizen, maar ook tot een integrale aanpak die revalidatie en psychosociale ondersteuning omvat. De samenwerking tussen civiele en militaire actoren in de zorgketen heeft zo geleid tot een holistische benadering voor de verzorging en revalidatie van deze militaire slachtoffers. Er is een nauw samenwerkingsverband ontstaan waar veel zorg- (Radboudumc en Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg in Doorn), overheids- (gemeente Nijmegen), en particuliere instanties (NL for Ukraine) bij betrokken zijn. Hoe deze keten is ingericht en hoe deze past binnen reeds bestaande zorgkaders en samenwerkingen wordt toegelicht tijdens deze ketenavond.

 

Voorzitters:

Erik van de Krol en Vincent Stirler, militair en traumachirurg, Radboudumc

 

Programma

18.30 – 19.00 Ontvangst en registratie
19.00 – 19.05 Opening door de voorzitters
19.05 – 19.25

De spreiding van patiënten uit crisislanden

Patiënten die vanuit oorlogsgebieden naar Nederland komen voor behandeling, worden door het LCPS verdeeld over de verschillende ROAZ-regio’s. Maurice Peters is vanuit Acute Zorgregio Oost verantwoordelijk voor de spreiding van deze patiëntgroep binnen onze ROAZ-regio. Na de coronapandemie is het spreidingssysteem van het LCPS zo aangepast dat deze op de lange termijn verschillende patiëntenstromen kan voorzien van een passend zorgtraject. Maurice vertelt hoe deze structuur is ingericht.

Maurice Peters, adviseur crisisbeheersing en OTO, Acute Zorgregio Oost 

19.25 – 19.45

Revalidatie van slachtoffers in het ziekenhuis

Zodra het eerste patiëntcontact is geweest en de verdere behandeling wordt ingezet is het de taak aan een multidisciplinair team van zorgprofessionals in de ziekenhuizen om patiënten uit crisissituaties en oorlogsgebieden de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Indy Smits is als fysiotherapeut nauw betrokken bij de begeleiding van deze patiënten en vertelt hoe alleen met goede samenwerking adequate zorg geboden kan worden aan deze patiënten. Hij licht toe hoe de samenwerking tot stand is gekomen en hoe dit voor de hele zorgketen van meerwaarde kunnen zijn.

Indy Smits, fysiotherapeut, Radboudumc

19:45 – 20:15 Pauze
20:15 – 20.35

Ontslagen uit het ziekenhuis, en dan?

De gemeente Nijmegen stond voor een grote uitdaging bij het inrichten van de opvang voor oorlogsslachtoffers, aangezien het opvangen van deze mensen oorspronkelijk niet tot de gemeentelijke taken behoort. Er is fors geïnvesteerd in een zorgstructuur op opvanglocaties, met focus op psychosociale hulp en maatschappelijk werk. Daarnaast is er een speciale vleugel ingericht voor bewoners met een complexere zorgvraag, die vaak gerelateerd is aan verslavings- en/of psychische problemen. De aanpak van de gemeente Nijmegen en opvangstructuur zijn uniek in Nederland en worden daarom in vogelvlucht toegelicht.

Sjoerd Gerritsen, projectleider Opvang, Gemeente Nijmegen

20.35 – 20.55

Defensie in the lead

Het (Militair Revalidatie Centrum) MRC in Doorn heeft als taak het bieden van hoogwaardige revalidatiezorg aan Nederlandse militairen, zowel in vredestijd als in tijden van militaire inzet in conflictgebieden. Revalidatie na multitrauma en amputatie is daarom een belangrijk speerpunt van dit centrum. Sinds 2021 worden in het MRC ook Oekraïense oorlogsslachtoffers behandeld. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. het Radboudumc. Het MRC speelt daarmee een belangrijke rol bij de verzorging van deze patiëntgroep. Tijdens de bijeenkomst worden de laatste cijfers, aanpak en inzichten in de zorg voor deze patiënten gepresenteerd door kolonel revalidatie-arts Annique Priesterbach.    

Annique Priesterbach, kolonel revalidatie-arts

20.55 – 21.10 Afsluiting door de voorzitter
Borrel

 

 

Doelgroep

Professionals werkzaam in de gehele acute zorgketen

 

Datum en locatie

13 maart 2024

Hotel Van Der Valk Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door VSR, ABAN, NVBMH, NAPA en V&V.

 

Aanmelden

Schrijf je via dit formulier in voor deze ketenavond.