Presentaties keten- en themabijeenkomsten

Heb je een ketenavond of themabijeenkomst gemist? Bekijk dan hier de presentaties terug.

 

13 maart 2024

Brede ketensamenwerking in de zorg voor oorlogsslachtoffers (uit Oekraïne)

 

6 maart 2024

Digitale gegevensuitwisseling tussen de SEH en ambulancediensten

 

29 januari 2024

Acute zorg voor dak- en thuisloze mensen

 

31 oktober 2023

Psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals bij ingrijpende gebeurtenissen

 

9 oktober 2023

Acute zorg van de toekomst

 

11 september 2023

Traumatische reanimatie

 

7 juni 2023

Kindertraumazorg doe je niet alleen!

 

12 april 2023

Dyspnoe

 

8 februari 2023

Acute cardiologie

 

18 januari 2023

Multitraumapatiënten in de keten

 

10 oktober 2022

Syncope

 

26 september 2022

Geriatrie

 

9 juni 2022

Traumatologie

 

18 mei 2022

Acute psychiatrie

 

10 mei 2022

Advance care planning

 

17 maart 2022

Covid en zwangerschap

 

15 december 2021 

Parachuteongevallen en neurotrauma.

 

20 oktober 2021 

‘Het slibt dicht of het bloedt.’ Vaatproblemen in de acute neurologie en cardiologie. 

 

28 september 2021 

Letsel door onweer/bliksem en dwarslaesie met wervelfracturen 

 

1 juli 2021

Kindertrauma en brandwonden